VPTZ-ZWF

De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidwest Friesland biedt zorg, ondersteuning en begeleiding aan mensen, die in de laatste fase van hun leven zijn gekomen. 

In het laatste stadium van het leven hebben mensen vaak dag en nacht intensieve verzorging nodig. Veel mensen zouden het liefst thuis sterven. Naast de medische en verpleegkundige zorg van artsen en wijkverpleegkundigen komt de verdere zorg, de zogenaamde mantelzorg, dan voor rekening van de partner, van familie of van vrienden. Voor hen is dit vaak moeilijk vol te houden. De VPTZ  kan hierbij de helpende hand bieden.

De VPTZ Zuidwest Friesland is ontstaan door een fusie tussen de Stichting Hospice Zuidwest Friesland en de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Zuid West Fryslân op 1 januari 2007.
De Stichting Hospice bestond vanaf 2000 en de Stichting VTZ vanaf 1990.  Door de fusie is één organisatie ontstaan in Zuidwest Friesland die vrijwilligers inzet bij terminaal zieke mensen thuis en in de hospice. Binnen de stichting zijn ruim 100 geschoolde vrijwilligers werkzaam. Zij worden aangestuurd door drie parttime werkende coördinatoren, die tevens de zorgverlening organiseren.

De VPTZ Zuidwest Friesland biedt hulp en ondersteuning thuis, binnen instellingen en in de hospice.
In de eerste plaats kan de VPTZ aanvulling geven op de mantelzorg in de thuissituatie, ook als dat thuis in een verzorgings- of verpleeghuis is. Indien dat niet meer mogelijk is beschikt de VPTZ Zuidwest Friesland over een hospice in Sneek, waar alle faciliteiten aanwezig zijn om de zorg voort te zetten.

20 mei 2012 (21).jpg